Scenario's - Ongezien Anjet Daanje
Alleen Mara is scherp, achter haar zie je vol-
ledig onscherp schappen met parfums.

VROUW 
Het heette Amore D’Or, of Attraction D’Or.
Zoiets...
MARA (voice-over)
Kleren zijn verlangens, hoop, fantasieën.
VROUW (ongeduldig)
Is het niet dat gele flesje dat daar links staat?

EXT. STRAAT - ONGEVEER 18:30 UUR 
Mara loopt voorzichtig over de stoep. Ze blijft staan en luistert goed naar de omgevingsgeluiden. Als je heel goed luistert hoor je in de verte kinderen spelen, waarschijnlijk op een schoolplein.
MARA (voice-over)
De Posthoornsingel... Ja, het is de Posthoorn-
singel!
Ze loopt sneller en opgelucht verder.
© IJswater Films/Anjet Daanje, 2007 
IV-89 IV-90