Romans - De januarikuur Anjet Daanje
De januarikuur is een spannende en maatschappijkritische roman over een ministaat die slechts drie weken bestaat, maar waarin alle mogelijke nadelen van een samenleving zijn terug te vinden. In De Litsenburg vieren discriminatie, bureaucratie, conservatisme, xenofobie, en frauduleuze praktijken hoogtij.
———
Op pagina II-86 en II-87 zijn boeken te vinden die Anjet Daanje raadpleegde bij het schrijven van De januarikuur.
Op pagina’s II-88 tot II-99 zijn foto’s te vinden van industriële monumenten waarop Anjet Daanje de gebouwen van De Litsenburg baseerde.
Op pagina’s II-90 t/m 92 staan tekeningen die Anjet Daanje van De Litsenburg maakte.
Op pagina II-93 en II-94 staat een interactieve plattegrond van de Litsenburg met een zoomfunctie.
Op pagina II-95 kunt u de vormgeving bekijken van de 2e aflevering van het feuilleton van De januarikuur en de gehele aflevering lezen.
Bij het schrijven van De januarikuur raadpleegde Anjet Daanje o.a. de volgende bronnen:

R. de Lang & Prof. Dr. J. Lubsen: Klinisch
geneesmiddelenonderzoek: een praktische
leidraad. Bunge, 1987
Klaus Heilmann: Geneesmiddelen van morgen.
Anthos/In den Toren, 1986
Dr. A. van der Kuy & Drs. A.J.M.M. Beysens:
Geneesmiddeleninformatie. De Tijdstroom,
1994
Charles B. Inlander & Cynthia K. Moran: Alles
over verkoudheid en griep. De Kern, 1995
Nature 1 maart 1990: Nosing ahead in the cold
war & Letters to Nature
Dr. A.C. Declerck & Prof. Dr. A. Wauquier:
Slaapstoornissen; hoe komt u er vanaf.
M&P, 1986
Aula pocket: Slaapstoornissen. Het Spectrum,
1985
Natuur en Techniek 59e jaargang, nr. 5, 1991
II-85 II-86