Recensies - De herinnerde soldaat Anjet Daanje
hevige verliefdheid, maar ook toenemende twijfel. Want in hoeverre voldoet deze man aan de herinneringen en in hoeverre voldoen de herinneringen aan de man.
Daanje voert het aloude adagium show, don 't tell tot in het uiterste door. Vanuit de gedachten van haar hoofdpersoon verschijnt uiteindelijk een beeld van de hele mens, op zoek naar betekenis en verbinding met zijn lotgenoten. Zelden werd in de literatuur met zoveel intensiteit getoond hoe wij invullen wat wij niet begrijpen, symbolen zoeken voor wat wij missen en ons vastklarnpen aan anderen, die wij modelleren naar onze diepste verlangens.
Uiteindelijk draait De herinnerde soldaat om de steeds verschuivende verhouding tussen illusie en desillusie, om de macht van de verbeelding - maar ook om het moment waarop die verbeelding hard met de realiteit in aanraking komt. Daanje toont zich in haar negende roman een groots verteller die resoluut op haar doel afgaat. Het resultaat is een unieke, schitterende roman, een levend bewijs van
hoe literatuur ons kan meevoeren op een reis waarvan wij het bestaan niet konden vermoeden.

Lees meer over de F. Bordewijkprijs.
———
Essay Bordewijkprijs, 2 april 2021, door Marie-José Klaver

Over de roman van iedere winnaar van de F. Bordewijkprijs wordt in opdracht van de Jan Campertstichting een essay geschreven.

[...] In de knappe compositie van De herinnerde soldaat, Daanjes negende roman, lopen werkelijkheid, herinnering en trauma voortdurend in elkaar over. Ze zijn altijd met elkaar verweven en versterken elkaar. [...]
Zijn zoektocht naar een eigen identiteit draagt het spannende plot van de roman. Amand Coppens heette in het gesticht Noen Merckem. Zijn achternaam heeft de voormalige soldaat te danken
V-433 V-434