Recensies - Veelvuldig en alleen Anjet Daanje
What’s hot, boekhandel De Feeks, september 2003

[...] Met haar bijzondere schrijfstijl weet Daanje de lezer constant in verwarring te brengen. Veelvuldig en alleen is een prachtige roman over de invloed van liefde en vriendschap, waarheid en leugens en leven en dood.
———
Nieuwsbrief Letteren (voor verbreiding van de Nederlandstalige literatuur in het buitenland),
mei 2004, door Joris van Groningen

Fictie kort

[...] Reden voor Daans afgezonderde leven is zijn nalatigheid bij een fataal ongeluk van zijn vriend Justin tijdens een vakantie in Bretagne. [...] Aan de hand van de verhalen van de verschillende personages en Daans eigen herinneringen wordt in steeds nauwer wordende concentrische cirkels de mogelijke toedracht beschreven die tot het ongeluk
heeft geleid. Maar doordat de schrijfster de gebeurtenissen steeds door anderen laat vertellen, ze laat uitdijen, herhaalt en in fragmenten knipt, lijkt de waarheid omtrent Daans schuld en boetedoening achter de horizon te verdwijnen. Fictie en werkelijkheid lopen in elkaar over. Extra complicerende factor is dat na zoveel jaren een bijna letterlijke herhaling van de geschiedenis plaatsvindt. [...] En opnieuw heeft Daan er door nalatigheid of toedoen een aandeel in. De omzichtige, gelaagde structuur en de gecompliceerde thematiek maakt Veelvuldig en alleen tot een raadselachtig, geheimzinnig boek. Maar de schrijfster slaagt erin de lezer te verleiden steeds dieper het doolhof van herinneringen binnen te gaan. Behalve een diepgaand inzicht in de thematiek van schuld en boete, levert het ook een fraai portret op van een groep jongeren die met pijn en moeite volwassen wordt.
V-35 V-36