Recensies - De herinnerde soldaat Anjet Daanje
oorlogsweduwen. Maar ook over hoe mensen tegen vreemdelingen aankijken, tegen de ander dus. En waarom identiteit nu in de samenleving zo’n belangrijk thema is. [...]
———
Biblion (voor Nederlandse bibliotheken),
januari 2020, door Mr. J. J. Groen

De Belgische soldaat Noen Merckem leeft in een Vlaams psychiatrisch gesticht voor veteranen van de Eerste Wereldoorlog. Hij is in december 1917 op het slagveld van Merckem gevonden. Hij mist elke herinnering aan zijn verleden. Anjet Daanje [...] vertelt in haar lijvige negende roman hoe hij, in werkelijkheid fotograaf Amand Coppens, door zijn vrouw Julienne vier jaar na de oorlog wordt teruggevonden en thuis in Kortrijk zijn leven en werken weer vanaf blanco moet opbouwen. Met zoon Gust, die hem veracht, en dochter Roos tracht hij zonder besef van enig verleden een band op te bouwen. Ondertussen vecht hij met zware trauma's die hem zich steeds schuldiger laten voelen. Daanje
beschrijft in mooie toegankelijke taal zeer levendig hoe iemand zichzelf letterlijk opnieuw moet uitvinden en ook hoe sterk PTSS iemands leven kan bepalen.
———
Hebban, 18 januari 2020, door Guy Doms

Cruciale vraag: wie ben ik de facto?

[...] Vijf jaar lang heeft de Nederlandse auteur Anjet Daanje (1965) gewerkt aan haar negende roman De herinnerde soldaat. Een erg uitgebreid onderzoek is voorafgegaan aan het schrijven van het verhaal. Hoe ze dit heeft gedaan, lees je op haar wetenswaardige blog op Hebban. Het eindresultaat van het zorgvuldige werk is een omvangrijk en imposant boek van meer dan vijfhonderd pagina’s. [...]
De meeste volzinnen bestaan uit een tiental, of meer zelfs, regels. Daanje houdt er een markante schrijfstijl op na, die niet door iedereen geapprecieerd gaat worden. Het kost haar wellicht
V-335 V-336