Recensies - Veelvuldig en alleen Anjet Daanje
Daarbij wordt het drama van de hoofdpersoon Daans verspilde en verwoeste leven als gevolg van een bedenkelijke betrokkenheid bij de dood van twee vrienden op aannemelijke wijze in kaart gebracht. Je ziet hem lijden en je krijgt gaandeweg het verhaal een steeds groter begrip voor de apathie waarin hij is vervallen, in het kleine wereldje - zijn kamer - waar hij zich permanent op bed liggend van de buitenwereld afzondert. [...]
Van deze roman zou Daanje ook een filmscript kunnen maken, zo visueel als bovenstaande passage op de eerste bladzijde en talrijke andere momenten, herinneringen en verhalen worden gepresenteerd. Dat is natuurlijk vooral te danken aan de taalbehandeling van de schrijfster [...]
Het verhaal eindigt met een confrontatie tussen de fatale Floor, die min of meer indirect de tragedie tussen Daan, Justin en Martin - de twee andere, inmiddels overleden dramatis personae - heeft veroorzaakt en laat nog eens zien hoezeer Veelvuldig en alleen de facto voor je ogen op het
witte doek wordt geprojecteerd. [...]
We zitten in de tegenwoordige tijd van een scenario, we volgen de beelden van een meeslepende slotscène. Veelvuldig en alleen leest als het zien van een film.
———
Biblion (voor Nederlandse bibliotheken), 5 juli 2003, door Jos Radstake

[...] In het eindeloos herhalen van momenten, het uitvergroten en in kleinere stappen onderverdelen, waarbij werkelijkheid in onzekerheid overgaat en vervolgens in verbeelding toont de tot immobiliteit gedreven hoofdpersoon het mechaniek van het schuldgevoel. Origineel van stijl en structuur speelt deze prachtige roman een vernuftig spel met werkelijkheid en verbeelding, met schuld en boete (niet voor niets figureert Dostojewski’s roman op de achtergrond) en met heden en verleden.

Bekijk de volledige recensie op een andere website.
V-31 V-32