Recensies - jl. Anjet Daanje
samenloop van omstandigheden viel op 9 augustus 1967 de stroomvoorziening in een groot deel van Noord-NederIand uit. Lang genoeg om het ijs in melkfabriek De Friese Koe te doen smelten én om tweemaal twee cellen te laten versmelten tot de twee hoofdpersonen in de nieuwe roman (jl.) van [...] schrijfster Anjet Daanje: Finn Pompe en zijn nichtje Juno Linnaarts.

Finn en Juno blijven hun hele leven als een soort van psychologische tweeling om elkaar heen cirkelen. Hun ouders wonen tegenover elkaar aan de Churchillweg in Zoutkamp. Als peuters slapen ze bij elkaar in hun kinderbedjes. Als ze wat ouder worden, seinen ze vanuit hun slaapkamers met hun zaklantaarns in een zelfontwikkelde codetaal naar de overkant: ‘welterusten’ (lang - uit) en ‘ik denk aan je’ (kort - lang - uit).
Het verhaal van Finn en Juno wordt verteld aan de hand van een reeks cruciale gebeurtenissen uit de hedendaagse geschiedenis. De maanlanding, de
kernramp van Tsjernobyl, de val van de Berlijnse Muur. Al die gebeurtenissen hebben ook een dramatische invloed op de relatie van de hoofdpersonen, maar nog meer op die van hun ouders. Daarbij is er eerder sprake van toeval dan van een causale relatie: juist op een autoloze zondag (Den Uyl!) loopt Juno een zware hoofdwond op en moet per auto naar een dienstdoende arts worden vervoerd, tijdens de maanlanding zet [..] Finn eindelijk ­ hij was een Iaatbloeier - zijn eerste stapjes. In eerste instantie komt het koppelen van cruciale gebeurtenissen in de verhaallijn aan keerpunten in de geschiedenis wat gezocht over. Te toevallig. Aan de andere kant is het wel slim bedacht. Bij een groot deel van het Iezerspubliek van Daanje staan die gebeurtenissen nog in het geheugen gegrift: Waar was u toen president Kennedy werd neergeschoten? Ook al door de uitgebreide aandacht voor details [...] interfereren eigen herinneringen op een prettige manier met de belevenissen en gevoelens van de hoofdpersonages.
V-307 V-308